Аголна кујна ТД

Кујна дизајнирана во L форма, која развива решение за оптимално користење и функционална организација на дадениот просторот за подготовка на храна и нејзино конзумирање.

Година на реализација: 2015

Аголна Кујна