Одржлив дизајн

Мултифункционална играчка за мали деца изработена од одржлив материјал.
Формата на играчката лесно се трансформира од клацкалка во велосипед, зависно од функционалата намена.

Година на реализација: 2014 

Прототип на мултифункционална играчка за мали деца