Графички дизајн

Графички дизајн претставува емотивен дизајн или уметност преку кој дизајнерите визуелно комуницираат со потрошувачите создавајќи графичка и текстуална содржина, со цел да го оптимизираат искуството на корисникот.

Графичките дизајнери имаат за задача да го визуелизираат секое дизајнерско решение за да можат потрошувачите полесно да го разберат. Тие користат визуелни композиции за да ги решат проблемите и комуницираат идеи преку типографија, слики, боја и форма. Секој вид графички дизајн бара користење на одредени вештини и техники на дизајн.
Графичкиот дизајн се користи за создавање брендови, логоа, во маркетинг, за рекламирање, кориснички интерфејс, публикации, пакувања на производи, движење, графички дизајн за животна средина, уметност и илустрација. Сите форми на графички дизајн можат да бидат објавени или прикажани во различни видови електронски медиуми и во печатена форма.